Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів

Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів набув чинності, але вводиться в дію 6 серпня 2019 року (через 6 місяців після опублікування)☝️, крім окремих положень, які діють з 7 лютого. Зокрема, вводиться в дію з дня набрання чинності Законом підпункт «г» підпункту 2 пункту 4, яким статтю 20 Закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» доповнено частиною восьмою такого змісту: Операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів.