Сертифікація ISO 45001:2018 та ДСТУ ISO 45001:2019

ISO 45001:2018 — міжнародний стандарт щодо опису розробки та впровадження систем управління охороною здоров’я та безпекою праці на підприємстві.

Національна версія стандарту: ДСТУ ISO 45001:2019 «Система управління гігієною та безпекою праці».

Стандарт ISO 45001:2018 розроблений за повної підтримки національних органів зі стандартизації Великобританії, Японії, Ірландії та інших країн. Система складається з вимог ISO 45001:2018, вимог ILO/OSH 2001 (Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems) розроблених Міжнародною Організацією Праці (ILO – International Labour Organization). Також бралися до уваги вимоги національних стандартів з охорони праці.

ISO 45001:2018 чудово поєднується зі стандартами серії ISO 9000 та ISO 14000, що дозволяє створювати інтегровані системи, і застосуємо до всіх галузей діяльності, де задіяна праця людини, чи то виробництво, чи послуги.

Цей стандарт встановлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці (ГіБТ) з метою надання організації можливості контролювати ризики та покращити свою діяльність. Вона не встановлює специфічних критеріїв ефективності ГіБТ, і не надає докладних вимог для розробки системи управління. Вимоги стандарту спрямовані більше на гігієну та безпеку праці, ніж на безпеку продукції та послуг.

ISO 45001:2018 є стандартом, на основі якого провадиться аналіз Систем менеджменту професійної безпеки та здоров’я. Передумовою його розробки стала потреба компаній у ефективній роботі з охорони праці, безпеки та здоров’я працівників.

Щоб відповідати вимогам стандарту ISO 45001:2018, компанія проводить велику роботу зі створення загальних правил, так само правил створення, впровадження та підтримання нормативної документації, в якій описують порядок системи менеджменту в організації.

Якщо підприємству виданий Сертифікат ISO 45001:2018, то це означає, що підприємство здійснює вичерпний контроль над факторами виробничого та професійного ризиків, воно піклується про гігієну свого персоналу про безпеку на робочих місцях.

Оскільки виконуючи вимоги розробленої та впровадженої на своєму підприємстві системи ISO 45001:2018, керівництво прагне підвищити безпеку працівників, воно автоматично знижує ризик бути оштрафованою або потрапити під правову відповідальність та судові провадження, якщо раптом виникнуть будь-які нещасні випадки, такі як виробничі травми або професійні захворювання. Вони можуть взагалі не мати місце на підприємстві, якщо адміністрація правильно розробила, впровадила та постійно підтримує актуальність Системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я. Навівши такі приклади, можна впевнено сказати, що впровадження ISO 45001:2018 може бути для керівництва компанії частиною довгострокової стратегії, а для власників – бути довгостроковим і ефективним вкладенням коштів у підприємство із сучасними поглядами на безпеку та майбутнє працівників.