Перехід OHSAS 18001:2007 на стандарт ISO 45001:2018

Нині діють:

Міжнародна версія ISO 45001:2018 «Системи менеджменту  охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування»

Державна версія стандарту-ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT)

ISO 45001 «Системи менеджменту  охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» — це стандарт ISO для систем управління охороною здоров’я та безпекою праці (OHSAS), опублікований у березні 2018 року. Метою ISO 45001 є зменшення професійних травм та захворювань.

Стандарт базується на Британському стандарті OHSAS 18001, робочих стандартах, конвенціях та керівних принципах Міжнародної організації праці (МОП) та національних стандартів.ISO 45001 також слідує Структурі високого рівня інших стандартів ISO, таких як ISO 9001: 2015 та ISO 14001: 2015, що спрощує інтеграцію цих стандартів.В Україні стандарт прийнятий 26.12.2019 р. Наказом 502 ДП УНДІНЦПССЯ як ДСТУ ISO 45001:2019. Введений в дію 01.01.2021 р.

Стандартами, що діяли та використовувалися до цього часу, які визначали вимоги до системи охорони праці, були:

 • BS OHSAS 18001: 2017 – стандарт, опублікований Британським інститутом стандартів,
 • PN-N 18001: 2004 – польський стандарт, опублікований Польським комітетом стандартизації (PKN).

Зміна відбулася 12 березня 2018 року. Тоді був виданий гармонізований стандарт Системи управління охороною праці – ISO 45001:2018, який замінює попередні стандарти.

З дати офіційної публікації ISO 45001: 2018 також відраховується перехідний період, щоб мати можливість адаптуватися до нових вимог стандарту. Як правило, усі підприємства, які мають сертифікат системи управління охороною праці відповідно до вимог BS OHSAS 18001 та PN-N 18001 і бажають зберегти її чинність, були зобов’язані піддати існуючу систему процесу міграції (перехід). ) до стандарту ISO 45001 не пізніше 11 березня 2021 року. Однак через пандемію COVID-19 встановлено нову дату переходу: 30 вересня 2021 року. Після цієї дати сертифікати стандартів BS OHSAS 18001 та PN-N 18001 втрачають чинність.

Особливу увагу слід звернути на абсолютну необхідність закрити весь процес сертифікації до закінчення терміну (тобто 30 вересня 2021 року), порушення якого призводить до закінчення терміну дії сертифікації.

Варто також додати, що під час пандемії COVID-19, що триває, усі аудити в області стандартів OHSAS 18001, ISO 45001 та аудит переходу з OHSAS 18001 на ISO 45001 також можуть проводитися у формі дистанційний аудит.

Які основні відмінності між OHSAS 18001 та ISO 45001?

Існує багато відмінностей, але основні зміни полягають у тому, що ISO 45001 концентрується на взаємодії між організаціями та бізнес-середовищем, тоді як OHSAS 18001 фокусується на запобіганні можливих загроз для здоров’я та інших внутрішніх проблемах. Але відмінності існують і в інших аспектах:

 – ISO 45001 заснований на процесах – OHSAS 18001 заснований на процедурах;

 – ISO 45001 динамічний у всіх аспектах – OHSAS 18001 не динамічний;

 – ISO 45001 розглядає як ризики, так і можливості – OHSAS 18001 розглядає виключно ризики;

 – ISO 45001 включає думки зацікавлених сторін – OHSAS 18001 не включає.

Окрім цього:

-на противагу OHSAS 18001,  ISO 45001 не  передбачає покладати зобов’язання з керівника на інших фахівців компанії;

-OHSAS 18001 спеціалізується виключно на ризиках, а ISO  45001 – не тільки на ризиках, а й можливостях;

-на противагу  OHSAS 18001  ISO 45001 враховує  думки зацікавлених осіб.

На підставі ISO 45001, система безпеки праці та охорони здоров’я зобов’язується бути органічно вписаною в загальне середовище функціонування підприємства. Для з’єднання систем менеджменту особливо важливим вважається сполучуваність нового стандарту, як з ISO 9001:2015, так і з 14001:2015.

Ці аспекти сприяють значним змінам у сприйнятті управління безпекою та охороною праці. Охорона здоров’я та безпека праці тепер розглядаються в контексті стабільної та стійкої організації. При тому, що два стандарти відрізняються один від одного, система управління, розроблена відповдно до OHSAS 18001, стане надйною платформою для переходу на ISO 45001.

Основнi змiни, якi відбулися в стандарті ISO 45001 порівняно з попередніми стандартами OHSAS, включають:

 • Контекст організації (п. 4.1): організація повинна визначати внутрішні та зовнішні питання, що мають відношення до своєї мети, і які впливають на його здатність досягти очікуваних результатів своєї системи управління OHSAS
 • Прийняття стандартної структури – нумерація розділів, розташування вимог – відповідно до HLS (це полегшення для підприємств, які мають більше систем управління на основі стандартів ISO);
 • Лідерство – посилення акценту на прихильності та ролі керівництва в управлінні ОЗ, включаючи:
 • Керівництво несе повну відповідальність за запобігання нещасним випадкам на виробництві та інших станів здоров’я, а також за забезпечення безпечної та здорової роботи/діяльності;
 • Керівництво забезпечує інтеграцію системи управління охороною праці з бізнес-процесами організації;
 • Розширення вимог до комунікації;
 • Збільшення наголосу на встановленні процесів, пов’язаних із впровадженням та наглядом за запланованими змінами (тимчасовими та постійними), що впливають на діяльність у сфері охорони праці (наприклад, шляхом перегляду наслідків невиміряних змін);
 • ISO 45001 включає планування ризиків і можливостей по відношенню до співробітників, інших зацікавлених сторін і самої компанії (включаючи вплив на безперервність бізнесу або порушення репутації компанії).

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТ  ISO 45001:

 • встановлює вимоги до системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці з рекомендаціями щодо їх застосування
 • призначений для застосування в будь-якій організації, незалежно від її розміру, типу та видів діяльності
 • дає можливість організації через її до системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці  об’єднати різні аспекти, що стосуються охорони здоров’я та безпеки праці
 • може бути використаний у цілому або частково для систематичного покращення менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці . Однак заяви про відповідність стандарту не приймаються доти, доки всі його вимоги не втілені в рамках до системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці  організації та виконані без винятків

Незважаючи на те, що ISO 45001 заснований на OHSAS 18001, це новий стандарт, а не переглянутий або оновлений, і він має поступово доповнюватися протягом наступних трьох років. Тому організаціям необхідно переглянути поточні методи роботи.

Що спільного у ISO 45001 з іншими стандартами ISO?

Новий стандарт ISO 45001: 2018 сумісний з іншими стандартами ISO, тому не вимагає додаткових робіт чи інвестицій у плані впровадження. Легко підключається до:

 • Система управління якістю – ISO 9001: 2015 •Система екологічного менеджменту – ISO 14001: 2015.

Наведені вище стандарти об’єднані єдиною схемою, що відповідає стандарту HLS (High Level Structure). Стандарти, видані після 2013 року, характеризуються однаковою структурою – нумерацією розділів і розташуванням вимог. Це рішення значно полегшує підприємствам інтеграцію систем управління: якістю, навколишнім середовищем та охороною праці.

Крім того, легкість впровадження стандарту ISO 45001 на підприємствах та його сумісність з іншими стандартами дає змогу їм відповідати на виклики технічного прогресу та реалізації припущень сталого розвитку.

 

Переваги впровадження системи

Слід  врахувати те, що на виконання законодавства України у сфері охорони праці будь-яке підприємство відраховує фіксовану частину ресурсів на заходи з охорони праці, а система управління гігієною та безпекою праці дасть змогу складати ці заходи на основі обґрунтованого аналітичного методу оцінювання ризиків і зробить ці заходи ефективнішими та дієвішими.

Для внутрішньої діяльності

 • Зниження ризиків і пов’язаних з ними витрат, у тому числі штрафних і компенсаційних платежів.
 • Покращується імідж на ринку.
 • Збільшується інвестиційна привабливість Удосконалюється управління ресурсами, можливість отримання права на пільгове оподаткування.
 • Зростає відповідальність і мотивація персоналу за рахунок позитивного соціального внеску.

Для зовнішніх сторін

 • Врегулювання відносин із громадськістю, органами контролю та підвищення соціального іміджу підприємства.
 • Зростає довіра, партнери зацікавлені в тривалій співпраці.
 • Впевненість у правовій відповідальності.
 • Гарантується виконання законодавчих вимог. •Виробниче середовище безпечне.

 

Питання – відповідь

Я був сертифікований за OHSAS 18001. Як мені сертифікуватись за новим стандартом?

При переході з OHSAS 18001 необхідно зробити кілька кроків, перш ніж буде впроваджена нова система менеджменту. Якщо Ви будете дотримуватися наведеної нижче хронології, то зможете успішно адаптуватися:

1 Проведіть аналіз зацікавлених сторін (тобто осіб або організацій, які можуть вплинути на діяльність Вашої організації), а також внутрішніх і зовнішніх чинників, що можуть вплинути на діяльність організації, і дізнайтеся, як ці ризики можуть контролюватися за допомогою Вашої системи управління.

2 Визначте сферу діяльності системи, при розгляді питання про те, яких показників система менеджменту повинна досягти.

3 Використовуйте цю інформацію для визначення процесів, аналізу ризиків/оцінки і, що найбільш важливо, формування ключових показників (KPI).

Після того як Ви адаптуєте всі дані до інструментів OHSAS 18001, Ви зможете повторно використовувати більшу частину інформації стосовно Вашої нової системи управління. Таким чином, незважаючи на відмінності в підходах, базові інструменти будуть схожими.

Що мені необхідно знати, якщо я працюю з ISO 45001 вперше?

Відповідь залежить від того, наскільки Ви обізнані про системи менеджменту ІСО. ISO 45001 затверджує Додаток SL, у такий спосіб розділяючи структуру високого рівня (HLS), ідентичний основний текст, а також терміни та визначення з іншими нещодавно переглянутими стандартами системи управління ІСО, такими як ISO 9001:2015 (менеджмент якості) та ISO 14001:2015 (менеджмент навколишнього середовища). Якщо Ви вже знайомі із загальною структурою, то основна частина ISO 45001 здасться Вам знайомою, необхідно буде лише заповнити “прогалини” в системі.

Якщо це не так, то все може пройти набагато складніше. Стандарт досить складний до сприйняття, якщо буде прочитаний як звичайна книга. Ви маєте розуміти взаємозв’язок між конкретними пунктами. Моя найкраща порада – знайти хороший навчальний курс, який допоможе вам розкрити весь потенціал стандарту. Ви також можете звернутися за консультацією, щоб отримати кваліфіковану допомогу.

Я сертифікований як за ISO 9001, так і за ISO 14001. Як ISO 45001 взаємодіє з іншими системами менеджменту?

Загальну структуру ISO (вищезгадана HLS) було цілеспрямовано розроблено для спрощення процесу інтеграції нових тем, що стосуються управління, в наявні системи менеджменту організації. Наприклад, ISO 45001 розроблено на основі ISO 14001, оскільки ми знаємо, що багато організацій об’єднують свої функції з охорони здоров’я та безпеки праці, а також екологічні функції.

Як буде використано ISO 45001?

Ми передбачаємо, що більшість організацій будуть використовувати ISO 45001 для побудови більш ефективної системи управління охороною здоров’я та безпекою праці і тільки деякі з них захочуть отримати більш широке визнання, яке можна отримати після проходження сертифікації. Не існує обов’язкових вимог для сертифікації за стандартами на системи менеджменту ІСО. Наявність офіційної системи управління надасть додаткові переваги завдяки впровадженню найкращих практик. Сертифікація є додатковим інструментом, який продемонструє зовнішнім сторонам, що Ви досягли повної відповідності певному стандарту.

При грамотному впровадженні переваги від ISO 45001 будуть безмежними. Крім того, що стандарт вимагає, щоб ризики з охорони здоров’я та безпеки праці було виявлено та проаналізовано, у ньому також застосовується ризик-орієнтований підхід до самої системи управління охороною праці з метою забезпечення ефективності та постійного вдосконалення відповідно до постійно мінливого “контексту” організації.