ISO 14001

ISO 14001:2015 – Стандарт із створення системи екологічного менеджменту.

Національна версія стандарту: ДСТУ ISO 14001:2006 «Система управління навколишнім середовищем»

Термін “система екологічного управління” вперше було сформульовано і роз’яснено в 1992 році в тексті Великобританського Стандарту “Environmental Management Systems” BS 7750. Ініціатором цього стандарту вважаються англійські промисловці, у яких виникла необхідність застосування адекватних управлінських рішень щодо навколишнього середовища. Це відповідь на дії держави, яка посилила законодавство у сфері охорони навколишнього середовища.

Відповідно до стандарту ISO 14000, екологічний менеджмент – це лише частина загальної системи управління, яка містить вимоги до організаційної структури, планування діяльності, розподілу відповідальності на підприємстві, практичної роботи, а також процедури, ресурсів та процесів для розробки, впровадження системи управління навколишнім середовищем. Крім цього аналізується та оцінюється досягнуті раніше результати та вдосконалення екологічної політики, поставлені цілі та завдання.

Основні цілі впровадження на підприємстві системи екологічного менеджменту та її сертифікації:

 • Зниження негативних наслідків виробництва на живу природу;
 • Підвищення ефективності у сфері екології;
 • Збільшення економічної ефективності підприємства;
 • Зниження формування виробничих відходів та їх переробка.

 

Проведені дослідження показали, що до головних стимулів впровадження систем управління безпекою довкілля належить виконання законодавства щодо довкілля, виконання експортних зобов’язань, відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та виконання міжнародних домовленостей у сфері природоохоронної діяльності, бажання зберегти конкурентоспроможність на ринку.

 • Стандарти ISO 14000 забезпечують організаціям усіх типів (як державних, так і приватних) структуру, методологію та засоби для управління наслідками їхньої діяльності для навколишнього середовища. Вони призначені для ініціативних керівників, які задоволені лише простим виконанням законодавства і мають досить широким світоглядом усвідомлення те, що застосування стратегічного підходу може принести прибуток до капіталу, яка була вкладена заходи, пов’язані з охороною довкілля. Перевагами такого системного підходу є:

  мінімізація впливу на довкілля;
 • економія енергії та матеріалів;
 • зменшення витрат, пов’язаних із управлінням відходами;
 • зниження ризику виникнення аварійних ситуацій;
 • найвища корпоративна репутація серед органів регулювання, споживачів та громадськості.

 

Передумовою розробки системи екологічного управління може стати впроваджена система управління якістю, оскільки з-поміж них існує структурна, термінологічна та інші взаємозв’язку.
Сертифікація системи екологічного управління забезпечує впевненість у тому, що організація, яка впровадила її, контролює та виконує всі аспекти впливу виробничих процесів на навколишнє середовище та що вона зобов’язалася дотримуватись відповідного екологічного законодавства та норм, має намір постійно покращувати свої екологічні характеристики.

 

Нагадаю, що Кабінет Міністрів України Постановою від 21 липня 2006 р. N 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” визначив:
“Основним пріоритетом у розвитку промисловості є підвищення конкурентоспроможності продукції, посилення інноваційної спрямованості шляхом впровадження систем управління якістю. Системи управління якістю (стандарт ISO серії 9000) та системи екологічного управління (стандарт ISO серії 14000) є найкращим загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, що забезпечує якість продукції на всіх етапах її виробничого (життєвого) циклу та сприяє підвищенню результативності роботи підприємств.

Для замовлення дзвінка введіть будь ласка ваші контактні дані: