Все про HACCP 22000

ISO 22000:2005 HACCP

– це система управління безпечністю харчових продуктів. Слово HACCP-абревіатура від англійського «аналіз ризиків і критичні точки контролю» – Hazard Analysis and Critical Control Points.

Національний стандарт був прийнятий в 2007 році і називається ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпекою харчових продуктів».

Ця система управління була розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (World Health Organization, WHO) і продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Стандарт ISO 22000 НАССР визнаються і застосовуються практично у всіх сучасних країнах підприємствами–виробниками харчової продукції. Сертифікат відповідності ІСО 22000 можна побачити у виробника кормів, сировини, продуктів харчування, а так само в учасників транспортування і зберігання, підрядників роздрібної торгівлі та громадського харчування. Не дивуйтеся, якщо маркування HACCP 22000 ви побачите у виробника обладнання, матеріалів для упаковки, засобів для миття, інгредієнтів і добавок і т.д. всі вони покликані максимально захистити споживачів.

Зсередини стандарти 22000 являють собою систему управління саме безпекою виробництва харчових продуктів. Охоплює питання від контролю якості сировини, з якого виробляється продукція, матеріалу упаковки, а так само доставки готової продукції нам – кінцевим споживачам. Вимоги стандарту ХАСП забезпечують контроль на всіх стадіях виробництва харчових продуктів, в будь – якому місці процесу, від виробництва і зберігання до реалізації продукції-там, де можуть виникати небезпечні ситуації.

Вимоги міжнародного стандарт ISO 22000 прийнятні до всіх типів організацій в харчовій сфері. Їх мета-впровадження менеджменту безпеки харчових продуктів. Головною ідеєю є привернення уваги на ті місця, де прогалини в контролі можуть бути критичними, що вплине на безпеку харчових продуктів і на гарантію того, що продукція не завдасть шкоди споживачеві.

Але дійсно система ISO 22000 (НАССР) працює, якщо виробники якісно досліджували свій власний продукт і технології (методи) його виробництва. Працюють з постачальникам сировини і допоміжних матеріалів, які впровадили її у себе, а також висувати ці вимоги до системи торгівлі, як оптової, так і до роздрібної. Не дарма найбільші оператори продажів, такі як Real, Metro, Ашан пускають в свою мережу тільки сертифікованих постачальників товарів.

Багато громадських організацій схвалили впровадження НАССР 22000. Оцінили в ньому найбільш ефективний метод попередження захворювань, які викликають неякісні харчові продукти. А сертифікат відповідності підтверджує ще й виконання норм законодавства у сфері безпеки споживачів.

Переваг системи управління безпечністю харчових продуктів на основі вимог сертифікат iso 22000 багато. Після впровадження довіра до вашої продукції значно зросте, це призводить до збільшення кола клієнтів і партнерів, причому вже навіть за межами своєї країни. А найголовніше: ви повністю будете керувати безпекою своєї продукції на всіх етапах, швидше реагувати на різного роду ситуації, тим самим скоротіть непередбачені витрати до мінімуму!

Однією з особливостей iso 22000 стандарт є його природна сумісність зі стандартами ISO 9001 та ISO 14001. Він є як би доповненням і розширенням системи контролю якості, адже 9001 не спеціалізується на харчовій продукції.

Вартість ISO 22000 HACCP

Стандарт iso 22000-даний стандарт розроблений для підприємств харчової промисловості і має на меті здійснення гармонізації вимог з менеджменту безпеки харчової продукції для всіх учасників харчового ланцюга. Управління якістю стандарти ІСО. Більш того в країнах ЄС, (і країнах ближнього зарубіжжя Білорусія Росія) наявність міжнародного сертифіката за стандартом ІСО 22000 НАССР (iso 22000 2007) (iso 22000 2005) вже стало обов’язковою законодавчою вимогою до підприємств харчової індустрії. В Україні, інших країнах Центральної та Східної Європи сертифікація за стандартом ІСО 22000 НАССР стане обов’язковою вимогою в найближчому майбутньому. Сучасний споживач став пред’являти більш високі вимоги щодо якості продуктів харчування і хоче бути повністю впевненим у безпеці споживаних товарів. Міжнародний стандарт ISO 22000 НАССР призначений для будь-якої організації харчової галузі (від виробника до споживача), включаючи також організації, чия діяльність пов’язана із забезпеченням цього виробництва.

Наявність сертифікату Системи менеджменту харчової продукції ДСТУ ISO 22000 НАССР дає вашій компанії ряд переваг:

  1. Сертифікація iso 22000 підвищить конкурентоспроможність,
    підвищить довіру з боку Ваших партнерів, і значно поліпшить інвестиційну привабливість.
  2. Дозволить вийти на міжнародний ринок, а також розширити вже існуючі ринки збуту.
  3. Призведе до зниження частки браку і рекламацій (відкликання продукції) в загальному обсязі виробництва і реалізації.
  4. Сертифікат НАССР є документальним підтвердженням безпеки вироблених продуктів і послуг в харчовій галузі (це особливо важливо при аналізі претензій і судових розглядів).
  5. Сертифікат НАССР дає додаткові можливості для інтеграції з СМЯ за стандартом ІСО 9001.
  6. Високоефективний піар організації (використання знака відповідності системи сертифікації).
  7. Наявність сертифіката НАССР дає додаткові можливості при отриманні замовлення в державних та інших закладах (школи, дитячі садки, лікарні).

Необхідні документи

Ми дуже хочемо, щоб процес сертифікації системи менеджменту ІСО 22000 ХАССП пройшов для вас максимально швидко, а наше спілкування не відривало від важливих виробничих питань. Тому ми просимо максимально підготувати зазначені документи. Якщо у вас виникнуть питання – ми завжди надамо роз’яснення та відповіді. Нехай наше спілкування буде приємним для вас!

Для початку роботи над сертифікацією ISO 22000 HACCP нам необхідні наступні документи:

Максимально повно заповнена заявка (ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВКУ)

Статутні документи:
Витяг з Єдиного державного реєстру (або свідоцтво про держреєстрацію)
Довідка з комітету статистики
Статут
Довідка про взяття на податковий облік (форма 4-ОПП)
Довідка платника ПДВ (якщо є)

Документи по підприємству:
Організаційна структура підприємства та перелік керівних осіб.
Штатний розклад (з повним ПІБ, але без вказівки окладів)
Інформація щодо виду та напряму діяльності підприємства, структура та підпорядкованість іншим організаціям.
Ліцензії та дозволи (якщо діяльність ліцензується або вимагає дозволу)
Сертифікати на продукцію (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації)

По можливості ще:
Номенклатура виробленої продукції (послуг, робіт);
нормативна документація на продукцію, паспорт якості, протоколи випробувань, сертифікати відповідності, ліцензії, дозволи.
Опис технологічного процесу виробництва (або надання послуг)
Загальна інформація про підприємство (комерційні пропозиції, пропозиції, рекламні матеріали і т. д.)

Електронні (скановані) копії цих документів надішліть на електронну скриньку info@iso.kiev.ua

Після проходження сертифікації Ви отримуєте:
Сертифікат відповідності системі HACCP 22000 (ДСТУ ISO 22000).
Ліцензійна угода на використання знаків сертифікації
Звіт про аудит
Протоколи нарад при аудиті.
Пакет документів для бухгалтерії
Керівництво по якості
Обов’язкові методики
Зразки наказів, які ви повинні видати по підприємству